Find os​

Olsen's Truck Service

Marinebuen 5

4700 Næstved​

Tlf.: 55 73 26 10

Mobil: 40 14 26 10

IFAG

​Medlem af IFAG

Olsen Truck- Service er medlem af Brancheforeningen for Importører og Fabrikanter af Gaffeltruck i Danmark, IFAG.

Brancheforeningens hjemmeside: http://www.ifag.dk

Brancheforeningen

IFAG er en brancheforening for importører, fabrikanter samt forhandlere af gaffeltruck i Danmark.

Foreningens medlemmer kan være importører, fabrikanter eller forhandlere af gaffeltruck, stablere og pallevogne. Også virksomheder der alene servicerer de pågældende produkter er medlemmer af foreningen.

IFAG søger gennem sit arbejde dels at sikre, at kunder til foreningens medlemmer altid kan være sikker på at medlemmerne leverer et ensartet og højt kvalitets- og sikkerhedsniveau for eftersyn og service på bl.a. truck, dels at medlemmerne og dets medarbejdere gennem vort certificeringsprogram også bliver løbende opdateret og i stand til at leve op til kundernes øgede krav til et højt arbejdsmiljø.

Brancheforeningen varetager ligeledes medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder herunder f.eks. Arbejdstilsynet.

IFAG’s 13 medlemmer repræsenterer en dansk markedsandel på ca. 85 – 90 % af salget af branchens produkter, samt er den største leverandør af serviceydelser og hovedeftersyn på markedet.

Hovedeftersyn

IFAG's Lovpligtigt Hovedeftersyn har sin baggrund i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992. Eftersynene foretages en gang årligt.

  • IFAG har udarbejdet en checkliste underbygget af en mappe til uddybning af alle checklistens punkter.
  • Materialet har været forelagt Direktoratet for Arbejdstilsynet.
  • Direktoratets bemærkninger er indarbejdet i materialet.
  • IFAG's Lovpligtige hovedeftersyn er anerkendt af alle truck brugere i Danmark.


Skal du have udført hovedeftersyn af gaffeltruck, så kontakt Olsens Truck Service.

Fordele for truck-købere og -brugere

IFAG arbejder målrettet på at dække de behov truckkøbere og -brugere har i dag.
IFAG følger med i, hvad der rør sig i truck markedet og hvilke behov truck købere og brugere har nu og i fremtiden.


Med en IFAG certificeret montør kan kunden altid være sikker på et ensartet serviceeftersyn af en høj kvalitet, uden skjulte omkostninger.


IFAG har udarbejdet et sæt vejledende salgs- og leveringsbetingelser, således at kunder på forhånd kan sætte sig ind i de betingelser, der eventuelt kan komme på tale ved en leverance fra en af IFAG's medlemsvirksomheder.


IFAG medlemsvirksomhederne arbejder til enhver tid på, at give deres kunder den bedst mulige service. Såfremt, der alligevel skulle opstå uoverensstemmelser imellem en kunde og et IFAG medlem, i forbindelse med service og reparationsarbejde, har IFAG etableret et ankenævn, som behandler sådanne klager.


Ved at vælge en leverandør, der er medlem af IFAG, opnår din virksomhed en sikkerhed for det bedst mulige valg af truckleverandør.

Uddannelse af medarbejdere

​Montører ansat i en af IFAG’s medlemsvirksomheder deltager som led i deres videreuddannelse i en omfattende og løbende træning og kursusvirksomhed for til enhver tid at kunne leve op til de strenge krav, som stadig mere teknologiske produkter som truck kræver.

Certificeringsordning

Herudover gennemfører branchen en særlig teoretisk prøve for sine medarbejdere og montører. For kursisten, der består prøver udstedes certifikat, der indebærer at de pågældende må udføre IFAG's lovpligtige hovedeftersyn på truck. Dette betyder, at det kun er certificerede IFAG-montører, der må underskrive IFAG's lovpligtige hovedeftersynsrapport (Se denne).


Mere end 600 montører ansat i medlemsvirksomheder har siden 1999 bestået prøven og er blevet certificeret.

Formålet med prøven er at sikre at medlemskredsens virksomheder og deres medarbejdere har et ensartet højt kvalitetsniveau ved udførelse af IFAG's hovedeftersyn i Danmark.
Alle IFAG montører der har bestået prøven er udstyret med et ID-kort (på størrelse med et kreditkort) med montørens navn, billede, firmanavn og gyldighedsdato. Kortet har et certifikatnummer, der i øvrigt skal påføres hovedeftersynsrapporten. Kortet kan altid af kunden forlanges fremvist.


IFAG har 18 medlemsvirksomheder, som udgør Importører og Fabrikanter af Gaffeltruck i Danmark.

​Adresse

Marinebuen 5
4700 Næstved

​V/JAN OLSEN

CVR: 10428874

Kontakt info​

Tlf.: 55 73 26 10

E-mail: olsen@truck-service.dk